Strona główna

Jurajski Serwis Turystyczny - Jura, noclegi, agroturystyka

wyszukiwanie zaawansowane
wtorek, 2 marca 2021 r.
imieniny obchodzą: Helena, Karol
  • banerek_agrojura

Gmina Kamienica Polska

Strona główna » Gminy » Gmina Kamienica Polska

data dodania: 2009-07-06 12:26:14

gmina: Kamienica Polska

powiększ

Gmina Kamienica Polska leży w południowej części powiatu częstochowskiego. Od wschodu graniczy z gminą Olsztyn i gminą Poraj (powiat myszkowski). Od północy z gminą Poczesna, od zachodu z gminą Starcza, od południa z gminą Koziegłowy (powiat myszkowski) i od południowego zachodu- na niewielkim odcinku- z gminą Woźniki (powiat lubliniecki). Powierzchnia gminy wynosi 46,72 km2. Obszar gminy przecina droga krajowa nr 1 (Warszawa-Katowice).

Celem wytyczenia ścieżki rowerowej 42-260.43 "W cieniu 500 letnich dębów" było udostępnienie wartości przyrodniczych w Gminie mieszkańcom i cyklistom, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania oraz kształtowanie zachowań proekologicznych i ochrona walorów przyrodniczych gminy. Walorami przyrodniczymi są pomniki przyrody już zarejestrowane i projektowane, usytuowane na szlaku rowerowym oraz rzeka Kamieniczka, pełniąca rolę korytarza ekologicznego ze swą doliną i licznymi bezimiennymi potokami płynąca w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli ludzkich.

Długość szlaku wynosi 24 km. Na terenie gminy Kamienica Polska rolę korytarza ekologicznego pełni rzeka Kamieniczka ze swoją doliną i licznymi niewielkimi dopływami. Rzeka ta stanowi dopływ rzeki Warty. Dominuje tu naturalny krajobraz, który urozmaicają przyległe zadrzewienia, kompleksy łąk i pastwisk, na których naturalne procesy ekologiczne są w niewielkim stopniu zakłócane. Są to obszary o najcenniejszej różnorodności genetycznej, na których spotyka się różnego typu naturalne ekosystemy lądowe i wodne. Zwiększa to  różnorodność istniejących form organicznych oraz pulę genową poszczególnych gatunków.

Na odcinku szlaku rowerowego od Urzędu Gminy do miejscowości Jastrząb znajduje się siedem okazów drzew, które swoimi rozmiarami kwalifikują sie do uznania ich za pomniki przyrody. Są to: trzy lipy drobnolistne T. cordata, jeden wiąz szypułkowy Ulmus laevis, trzy dęby szypułkowe Ouercus rober. Cennym przyrodniczo obszarem o charakterze antropogenicznym jest torfowisko niskie zwane "bagnem". Jest to obiekt o powierzchni 5 ha w pełni zasługujący na uznanie za użytek ekologiczny. Ten ekosystem pełni niezwykle ważną funkcję ekologiczną, zarówno w utrzymaniu równowagi w bilansie wodnym tego terenu, jak również jako ostoja flory torfowiskowej i związanej z nią fauny- przede wszystkim płazów, ptaków, a także bezkręgowców.

Warto zobaczyć:
- Cmentarz parafialny w Kamienicy Polskiej
- Rzeka Czarka
- Rzeka Kamieniczka
- Góra Kapuścińskiego
- Góra Romanowska
- Stara remiza (na szwamberku)

źródło: www.kamienicapolska.gmina.pl


wyświetleń: 7439

autor: agrojura.pl

Strona główna

Informacje o 48 gminach jurajskich, baza agroturystyk, hoteli, pensjonatów, punktów gastronomicznych, atrakcje, aktualne wydarzenia