Strona główna

Jurajski Serwis Turystyczny - Jura, noclegi, agroturystyka

wyszukiwanie zaawansowane
wtorek, 2 marca 2021 r.
imieniny obchodzą: Helena, Karol
  • banerek_agrojura

Gmina Czernichów

Strona główna » Gminy » Gmina Czernichów

data dodania: 2009-07-06 09:41:02

gmina: Czernichów
powiększ

Gmina Czernichów położona jest w odległości 20 km na zachód od Krakowa, na lewym brzegu Wisły. Jest to teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej o urozmaiconej

rzeźbie terenu, charakterystycznej dla wapieni jurajskich. W granicach gminy znajdują się dwa parki krajobrazowe: Rudniański i Bielańsko-Tyniecki oraz rezerwat przyrody nieożywionej Kajasówka.

Powierzchnia gminy wynosi 83,8 km2, zamieszkuje ją ok. 13 tys. mieszkańców. W jej skład wchodzi 12 wsi: Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa, Rybna, Rusocice, Wołowice, Zagacie.

Bogactwo przyrody, obszarów chronionych i cennych krajobrazowo, stwarza naturalne warunki do rozwoju rekreacji i turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

Rozwój gminy możliwy jest dzięki korzystnemu położeniu, (blisko Krakowa) dogodnym połączeniom komunikacyjnym, uporządkowanej strukturze własności oraz intensywnej rozbudowie infrastruktury komunalnej.

Gmina Czernichów to doskonałe miejsce do uprawiania "małej turystyki". Głównym atutem gminy są walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki pieszej, konnej i rowerowej. Do miejsc szczególnie wartych odwiedzenia należą:
- duże kompleksy leśne na górze Chełm w Czernichowie oraz w okolicy Rusocic, Przegini Narodowej i Duchownej,
- wapienne ostańce w Rusocicach,
- rezerwat przyrody "Kajasówka" w Przegini Duchownej z wytyczoną ścieżką dydaktyczną

Gmina Czernichów wchodzi obok gmin: Alwernia, Babice, Jarzmanowice-Przegina, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś oraz Zbierzów w skład tzw. "Pierścienia Jurajskiego" - trasy samochodowej biegnącej z Krakowa przez najciekawsze tereny południowej części Wyżyny Krakowskiej. Trasa ta została oznakowana tablicami informacyjnymi. Biegnące wzdłuż południowej granicy gminy wały wiślane są w dużej mierze przystosowane do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Wisła stanowi także dogodny szlak turystyki kajakowej. Od 2000 roku gmina Czernichów jest organizatorem Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego na trasie Czernichów - Kraków. Ta sportowo - turystyczna impreza połączona z poznawaniem górnego odcinka Wisły i okolicznych miejscowości: Czernichowa, Liszek, Tyńca odbywa się corocznie. Miłośnicy wędkarstwa mają możliwość łowienia ryb nie tylko nad Wisłą i w jej starorzeczach ale także w stawach z Czernichowie i Rusocicach. Atrakcyjnie usytuowane wyrobiska po eksploatacji kruszyw budowlanych stwarzają potęcjalne możliwości zagospodarowania ich na cele rekracyjne.

Niewątpliwą atrakcją Czernichowa jest możliwość uprawiania jeździectwa. Klub jazdy konnej działa przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Corocznie organizowana jest w listopadzie, w dniu patrona myśliwych, tradycyjna pogoń za lisem - Hubertus.

Na terenie gminy znajduje się wiele cennych i wartych obejrzenia zabytków: zespoły i obiekty architektury sakralnej, dworsko-parkowe i folwarczne, zespoły tradycyjnego budownictwa wiejskiego, przemysłu wiejskiego, zabytkowe cmentarze, archeologiczne obiekty nieruchome.
 
- Zespół Kościoła Parafialnego pw. Św. Trójcy w Czernichowie
- Kaplica różańcowa w Czernichowie
- Zespół Dworsko - Parkowy w Czernichowie
- Zespół Kościelno - Plebański (pierw. Poł. XIX wiek) w Rybnej
- Zespół Kościelno - Plebański obejmuje kościół konsekrowany w 1832 r i ogrodzenie z kaplicami.
- Założenie dworsko - parkowe w Rybnej
- Założenie dworsko - parkowe wraz z parkiem krajobrazowym (XVII-XIX wieku) będące własnością rodu Rostworowskich.
- Zespół dworsko-parkowy w Przegini Narodowej
- Dworek (1830-1833r) zwany jest "Matejkówką" ponieważ stanowił własność rodziny Jana Matejki. Obecnie mieści się tam siedziba Stowarzyszenia Kobiet w Przegini Narodowej.
- Zespół Dworsko - Parkowy w Wołowicach
- Zespół dworski (pierwsza ćwierć XX wieku), który obejmuje: dwór (obecnie przedszkole), rządcówkę, stajnię, spichlerz, ogrodzenie oraz park krajobrazowy XIX wiek.
- Zespół Kościoła parafialnego pw. Opieki M.B. w Kamieniu
- Wzgórze Chełm w Czernichowie

źródło: www.czernichow.pl


wyświetleń: 7836

autor: agrojura.pl

Strona główna

Informacje o 48 gminach jurajskich, baza agroturystyk, hoteli, pensjonatów, punktów gastronomicznych, atrakcje, aktualne wydarzenia