Strona główna

Jurajski Serwis Turystyczny - Jura, noclegi, agroturystyka

wyszukiwanie zaawansowane
sobota, 15 maja 2021 r.
imieniny obchodzą: Dionizy, Zofia
oferty ze zdjęciem

W Krainie Białych Skał

Strona główna » Atrakcje » W Krainie Białych Skał

data dodania: 2011-04-22 13:48:54

gmina: Olsztyn
powiększ

Ścieżka geologiczna W Krainie Białych Skał zlokalizowana jest na północnym krańcu Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w gminie Olsztyn k/Częstochowy. Prezentuje typowe dla okolicy, a bardzo atrakcyjne przyrodniczo formy krajobrazu krasowego, takie jak wapienne wzgórza z ostańcami, jaskinie, naturalne schrony i nisze skalne, leje krasowe i uwały, a także efekty zlodowacenia środkowopolskiego, które zwłaszcza w północnej części Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wpłynęło na dzisiejszą morfologię obszaru. Fragment ścieżki przebiega przez leśny Rezerwat Zielona Góra.
 
Ścieżka biegnie w północnej części monokliny śląsko-krakowskiej. Jej szlak prowadzi przez ciąg górnojurajskich wzgórz wapiennych, pomiędzy którymi znajdują się utwory późniejsze. Należą do nich eluwia piaszczyste glin zwałowych i żwiry wodnolodowcowe pozostawione przez wody wypływające spod topniejącego lądolodu zlodowacenia południowopolskiego (plejstocen), piaski tarasów zalewowych i nadzalewowych rzek płynących tu w holocenie, luźne piaski różnego pochodzenia przywiane i przywiewane przez wiatr w jeszcze późniejszych czasach.

Wierzchołki wzgórz wapiennych zwieńczone są ostańcami skalnymi, zbudowanymi z wapieni skalistych – odporniejszych na wietrzenie od otaczających je onegdaj wapieni płytowych lub marglistych. Dzięki temu pozostały one jako ostańce górując nad otaczającym terenem zrównanym i wygładzonym w wyniku procesów fizykochemicznych oraz działalności lądolodu.Wśród procesów wietrzeniowych na obecny wygląd i budowę omawianego obszaru największy wpływ miały zjawiska krasowe polegające na chemicznym rozpuszczaniu skał wapiennych przez wody atmosferyczne (m.in. opadowe) i równoczesnym fizycznym wypłukiwaniu przez wodę materiału skalnego. Wynikiem tych procesów są liczne, możliwe do zaobserwowania w ramach niniejszej ścieżki, formy krasu powierzchniowego i podziemnego. Do tych pierwszych należą ostańce skalne, żłobki i jamki krasowe widoczne na powierzchni skał wapiennych, a także leje, uwały i jeziorka krasowe.

Bogato również reprezentowany jest kras podziemny; w zespole skał Góry Towarze Duże znajdują się jaskinie: Cabanowa, Towarna, Niedźwiedzia i Dzwonnica, a w skałkach podszczytowych Zielonej Góry – Jaskinia w Zielonej Górze. Nie są to jaskinie udostępnione dla ruchu turystycznego, jednak posiadając podstawowy sprzęt, taki jak kask i latarka, można ich partie przyotworowe zwiedzić podziwiając ocalałą jeszcze przed zniszczeniem szatę naciekową.


 

wyświetleń: 6921

autor: SlonceJury

Atrakcje w gminie Olsztyn

 • Sokole Góry

  data dodania: 2011-10-25 12:02:40

  Sokole Góry to największy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa nadana przez miejscową ludność pozwala sądzić, że na wzgórzach tych były kiedyś gniazda sokołów. Do niedawna ... czytaj dalej »

 • Nordic Walking - Trasa Krajobrazów Jurajskich

  data dodania: 2011-04-22 13:45:20

  Trasę zaprojektowano w formie pętli, z początkiem i końcem na rynku w Olsztynie. Pozwala ona turyście na odwiedzanie najważniejszych atrakcji turystycznych Olsztyna; kamieniołomu Kielniki, Sokolich Gór, góry Biakło, Lipówek oraz zamku ... czytaj dalej »

 • Olsztyńska Szopka

  data dodania: 2011-04-22 10:02:17

  Anioły w Olsztyńskiej Szopce, fot. Szymon WewiórRuchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór rzeźbił przez 15 lat, ale dzieło to nadal nie jest w pełni ukończone, gdyż autor "Beltejemowa pod strzechą" ciągle ją rozbudowuje. Niegdyś rozpisywano się o 200 postaciach zdobiących szopkę. Dziś ... czytaj dalej »

Opis gminy: Olsztyn

Strona główna

Informacje o 48 gminach jurajskich, baza agroturystyk, hoteli, pensjonatów, punktów gastronomicznych, atrakcje, aktualne wydarzenia